Now showing items 1-2 of 2

  • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

    Štipl, Pavel
    Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech ve výrobě keramických skořepinových forem. V první části je popsána historie přesných odlitků, jejich využití a přehled světové produkce. V dalších částech je rozebrán ...
  • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

    Soukupová, Lucie
    Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...