Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti revitalizace příčných překážek v toku 

    Plhák, Jiří
    Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při ...