Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh opatření na řece Svratce v k.ú. Svratka 

    Černý, David
    Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu vodního toku Svratky a kapacity stávajících objektů na toku, který je v řešené lokalitě částečně upraven a zahrnuje intravilán i extravilán města. V rámci hydrotechnických ...
  • Protipovodňová ochrana obce Brantice 

    Zahradníková, Lenka
    Diplomová práce se zaobírá návrhem protipovodňové ochrany obce Brantice, jehož součástí je úprava koryta řeky Opavy na říčním kilometru 77,6554 až 78,7024 a dále návrh rekonstrukce pevného jezu na říčním kilometru 78,340. ...