Now showing items 1-20 of 23

 • Administrativní budova Brno-Bystrc 

  Dokulil, Martin
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací administrativní budovy s fitness centrem v Brně-Bystrci. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Půdorys objektu ...
 • Aquapark Brno 

  Liznová, Veronika
  Tématem zadání diplomové práce je řešení sportovního areálu za Lužánkami v Brně. Cílem diplomového projektu bylo vytvořit nový moderní sportovně rekreační areál, který bude situován na pozemku vedle stávajícího plaveckého ...
 • Aquapark Brno 

  Smička, Matěj
  Tematem zadani diplomove prace je reseni sportovniho arealu za Luzankami v Brne. Cilem diplomoveho projektu bylo vytvorit novy moderni sportovne rekreacni areal, ktery bude situovan na pozemku vedle stavajiciho plaveckeho ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Ehlová, Veronika
  Cílem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v centru Valašského Meziříčí. Navržený projekt respektuje historii a urbanistickou typologii místa. Koncept vychází z motivu hradby převedené do současného pojetí, vytvoření ...
 • Dům s obecními byty a fitness 

  Plíšková, Tereza
  Předmětem této práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu domu s obecními byty a s provozem fitness centra. Objekt bude situován na parcele v severozápadní části města Ždírec nad Doubravou. Vzhled a členitost ...
 • Komunikační mix fitcentra 

  Matyášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou problematikou v oblasti sportu, zaměřenou převážně na fitness centra. Je zde zkoumán současný komunikační mix malého fitness centra včetně jeho služeb. Po zjištění stávajícího ...
 • Lázně Brno-Zábrdovice, obnova a dostavba 

  Jedrzejková, Ivana
  Bakalářská práce řeší obnovu a dostavbu funkcionalistického objektu Zimních lázní Brno-Zábrdovice. Hlavním cílem práce bylo navržení nového funkčního využití stávajícího objektu s ohledem na původní funkci, doplnění o ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny 

  Mičíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení posilovny. Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky související s daným tématem, analytickou část a návrh podnikatelského plánu pro ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra 

  Saska, Marek
  Tato bakalářská práce je věnována tématu vytvoření podnikatelského plánu na založení a následný provoz specializovaného fitness centra. Celá práce je rozdělena do tří tematických částí. Teoretické poznatky související s ...
 • Plavecký areál v Přelouči 

  Šubrtová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem plaveckého areálu v Přelouči. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Část objektu je zastřešena plochou střechou a hala plaveckého bazénu je zastřešena soustavou dřevěných ...
 • Podnikatelský plán na založení fitness centra v Chudčicích 

  Dvořáková, Petra
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na založení fitness centra v lokalitě Brno – venkov v obci Chudčice. Na začátku mé práce jsou v teoretické části shrnuty pojmy související se založením podniku a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Husáková, Helena
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro novou posilovnu v Brně pro ženy. Všechny možnosti řešení vychází z přesné analýzy trhu. Výchozím bodem pro vytvoření správného obrazu o trhu se stává teoretická část, ...
 • Podnikatelský záměr na založení fitness centra 

  Střasák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro založení nového fitness centra. Teoretická část popisuje základní pojmy, podnikatelský plán a analýzu prostředí. V následující části je analyzováno ...
 • Podnikatelský záměr – založení posilovny 

  Vejmola, Jan
  Práce se zabývá podnikatelským záměrem založení posilovny v Prostějově. V teoretické části jsou popsány metody a postupy tvorby podnikatelského plánu, které jsou dále v praktické části aplikovány pro vytvoření konkrétního ...
 • Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na státní střední škole 

  Kos, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro zřízení fitness centra pro konkrétní státní střední školu. Při zpracování tématu jsem vycházel z poznatků o nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů středních ...
 • Preference klientů při výběru fitness trenéra 

  Smrčková, Kristýna
  Předmětem bakalářské práce je určit preference výběru fitness trenéra ze stran klientů. Teoretická část je zaměřena na profesi trenéra, jaká je náplň práce fitness trenérů, jaké existují typy trenérů a také v čem se zpravidla ...
 • Rezidenční bytový dům 

  Pavlica, Tomáš
  Předmětem zadání bakalářské práce je návrh novostavby Rezidenčního domu v Brně na ulici Táborská v městské části Brno Židenice. Návrh vychází ze zastavění stavební nárožní proluky na ulici Táborská a Letní, urbanistickych ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Plešingerová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků fitness centra Lipovka Relax club. Z výsledků dílčích analýz byly sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce jsou charakterizována ...
 • Sportovní centrum v Hodoníně 

  Chlebíková, Monika
  Jedná se o návrh samostatně stojícího objektu sportovního centra se squashovými kurty a s kavárnou. Budova je nepodsklepená, se dvěma podlažími. Půdorys objektu je složen ze 2 obdélníkků. Druhé nadzemní podlaží je jen nad ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Krejčí, Tomáš
  Ve své bakalářské práci se zabývám výběrem a implementací informačního systému do fitness centra. Součástí bakalářské práce je zhodnocení současného stavu ve společnosti a návrhy na vylepšení. V závěru se zabývám konkrétním ...