Now showing items 1-12 of 12

 • Centrum pro sport a volný čas Brno 

  Chovanečková, Nikol
  Tématem zadání diplomové práce Centrum pro sport a volný čas Brno je řešení relaxačního a sportovního areálu ,,Centrum Lužánky“. Předmětem práce je architektonicko-urbanistická studie, která se zabývá zpracováním konceptu ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům s fitness centrem 

  Svoboda, Lukáš
  PD ve stupni DPS novostavby dvoupatrového RD s provozovnou fitness centra situované v lokalitě Račice-Pístovice u Vyškova. Objekt je navržen s pravidelným protáhlým obdélníkovým půdorysem patra, v přízemí z něj vystupuje ...
 • Fitcentrum Odry 

  Uherek, Jakub
  Tématem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace budovy fitcentra s dalším provozem wellness a kavárny. Stavba je situována na svažitém terénu ve městě Odry. Jedná se o občanskou vybavenost. Objekt má dvě ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Vilém, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je obnova lázní v městské části Brno-Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Obnovovaná budova zimních lázní je ...
 • Podnikatelský plán na založení dámského fitness centra v Hodoníně 

  Chludilová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení fitness centra určeného pro ženy ve městě Hodonín. Teoretická část popisuje teoretické východiska související s myšlenkou podnikání a trhu, podnikatelským ...
 • Podnikatelský plán na založení fitness centra ve vybrané lokalitě 

  Mikmeková, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu na založení fitness centra ve Šlapanicích. První teoretická část popisuje základní pojmy související s danou oblasti podnikání a právních forem, zásady a ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Poláčková, Lenka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro nové fitness centrum věnované pouze ženám. V první části jsou popsány teoretické poznatky, které souvisí s diplomovou prací. V další části je pak ...
 • Polyfunkční dům Bystřice pod Hostýnem 

  Novosad, Jiří
  Předmětem předkládané diplomové práce je zpracování návrhu polyfunkčního domu s tělocvičnou, fitness, sport barem a ubytovacími jednotkami ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Sobotková, Monika
  Předmětem této bakalářské práce je řešení polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o terasový dům v Brně-Líšni na pozemku mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Fiamonové. Stavba je převážně obytná a je doplněna o služby kavárny a ...
 • Polyfunkční dům v Brně Líšni 

  Peštálová, Lucie
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v okrajové části „staré“ Líšně v Brně a v návaznosti na panelovou zástavbu obytných domů z 80. let minulého století (tzv. „nové“ Líšně). Návrh vychází ...
 • Sportovní centrum Královo Pole 

  Podolská, Hana
  Sportovní centrum se nachází v Brně Králově Poli, navazuje na plochu hřiště, které slouží letnímu i zimnímu provozu. Objekt je přístupný z ulice Vodova. Nedaleko se nachází fotbalový stadion, vysokoškolské koleje a tramvajová ...
 • Zřízení a provoz fitness centra 

  Janová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení a provoz fitness centra. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V praktické části tyto poznatky budou aplikovány do reálného ...