Now showing items 1-20 of 24

 • Administrativní budova Brno-Bystrc 

  Dokulil, Martin
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací administrativní budovy s fitness centrem v Brně-Bystrci. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Půdorys objektu ...
 • Aquapark Brno 

  Liznová, Veronika
  Tématem zadání diplomové práce je řešení sportovního areálu za Lužánkami v Brně. Cílem diplomového projektu bylo vytvořit nový moderní sportovně rekreační areál, který bude situován na pozemku vedle stávajícího plaveckého ...
 • Aquapark Brno 

  Smička, Matěj
  Tematem zadani diplomove prace je reseni sportovniho arealu za Luzankami v Brne. Cilem diplomoveho projektu bylo vytvorit novy moderni sportovne rekreacni areal, ktery bude situovan na pozemku vedle stavajiciho plaveckeho ...
 • Dům s obecními byty a fitness 

  Plíšková, Tereza
  Předmětem této práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu domu s obecními byty a s provozem fitness centra. Objekt bude situován na parcele v severozápadní části města Ždírec nad Doubravou. Vzhled a členitost ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům s fitness centrem 

  Svoboda, Lukáš
  PD ve stupni DPS novostavby dvoupatrového RD s provozovnou fitness centra situované v lokalitě Račice-Pístovice u Vyškova. Objekt je navržen s pravidelným protáhlým obdélníkovým půdorysem patra, v přízemí z něj vystupuje ...
 • Komunikační mix fitcentra 

  Matyášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou problematikou v oblasti sportu, zaměřenou převážně na fitness centra. Je zde zkoumán současný komunikační mix malého fitness centra včetně jeho služeb. Po zjištění stávajícího ...
 • Lázně Brno-Zábrdovice, obnova a dostavba 

  Jedrzejková, Ivana
  Bakalářská práce řeší obnovu a dostavbu funkcionalistického objektu Zimních lázní Brno-Zábrdovice. Hlavním cílem práce bylo navržení nového funkčního využití stávajícího objektu s ohledem na původní funkci, doplnění o ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra 

  Saska, Marek
  Tato bakalářská práce je věnována tématu vytvoření podnikatelského plánu na založení a následný provoz specializovaného fitness centra. Celá práce je rozdělena do tří tematických částí. Teoretické poznatky související s ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Vilém, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je obnova lázní v městské části Brno-Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Obnovovaná budova zimních lázní je ...
 • Podnikatelský plán na založení dámského fitness centra v Hodoníně 

  Chludilová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení fitness centra určeného pro ženy ve městě Hodonín. Teoretická část popisuje teoretické východiska související s myšlenkou podnikání a trhu, podnikatelským ...
 • Podnikatelský plán na založení fitness centra v Chudčicích 

  Dvořáková, Petra
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na založení fitness centra v lokalitě Brno – venkov v obci Chudčice. Na začátku mé práce jsou v teoretické části shrnuty pojmy související se založením podniku a ...
 • Podnikatelský plán na založení fitness centra ve vybrané lokalitě 

  Mikmeková, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu na založení fitness centra ve Šlapanicích. První teoretická část popisuje základní pojmy související s danou oblasti podnikání a právních forem, zásady a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Husáková, Helena
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro novou posilovnu v Brně pro ženy. Všechny možnosti řešení vychází z přesné analýzy trhu. Výchozím bodem pro vytvoření správného obrazu o trhu se stává teoretická část, ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Poláčková, Lenka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro nové fitness centrum věnované pouze ženám. V první části jsou popsány teoretické poznatky, které souvisí s diplomovou prací. V další části je pak ...
 • Podnikatelský záměr na založení fitness centra 

  Střasák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro založení nového fitness centra. Teoretická část popisuje základní pojmy, podnikatelský plán a analýzu prostředí. V následující části je analyzováno ...
 • Podnikatelský záměr – založení posilovny 

  Vejmola, Jan
  Práce se zabývá podnikatelským záměrem založení posilovny v Prostějově. V teoretické části jsou popsány metody a postupy tvorby podnikatelského plánu, které jsou dále v praktické části aplikovány pro vytvoření konkrétního ...
 • Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na státní střední škole 

  Kos, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro zřízení fitness centra pro konkrétní státní střední školu. Při zpracování tématu jsem vycházel z poznatků o nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů středních ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Sobotková, Monika
  Předmětem této bakalářské práce je řešení polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o terasový dům v Brně-Líšni na pozemku mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Fiamonové. Stavba je převážně obytná a je doplněna o služby kavárny a ...
 • Rezidenční bytový dům 

  Pavlica, Tomáš
  Předmětem zadání bakalářské práce je návrh novostavby Rezidenčního domu v Brně na ulici Táborská v městské části Brno Židenice. Návrh vychází ze zastavění stavební nárožní proluky na ulici Táborská a Letní, urbanistickych ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Plešingerová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků fitness centra Lipovka Relax club. Z výsledků dílčích analýz byly sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce jsou charakterizována ...