Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace obrazů pomocí genetického programování 

    Jašíčková, Karolína
    Tato práce se zabývá klasifikací obrazu pomocí genetického programování a koevoluce. Algoritmy genetického programování umožňují generovat spustitelné struktury a navrhovat tak automatizovaně řešení ve formě programů. ...
  • Koevoluce v evolučním návrhu obvodů 

    Veřmiřovský, Jakub
    Tato práce se zabývá evolučním návrhem obvodů za pomoci kartézského genetického programování a jeho optimalizaci za pomoci koevoluce. Algoritmus koevolvuje fitness prediktory, které jsou optimalizovány pro populaci ...