Now showing items 1-11 of 11

 • Automatické řízení výpočtu 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení numerických výpočtů. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic a paralelním, sériovým a sériově-paralelním numerickým integrátorem. Praktickým cílem práce ...
 • Automatické řízení výpočtu ve specializovaném výpočetním systému 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení výpočtů ve specializovaném systému. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady a s numerickými integrátory. Praktickým cílem této ...
 • Hardwarová realizace numerického integrátoru s metodou vyššího řádu 

  Matečný, František
  Práca popisuje numerickú integráciu a riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc pomocou metódy Taylorovej rady v rôznych typoch integrátorov. Ďalej je popísaná aritmetika pevnej a pohyblivej rádovej čiarky. Následne sú ...
 • Implementace audio ekvalizéru v hradlovém poli FPGA 

  Otisk, Libor
  Bakalářská práce seznamuje se základními typy audio ekvalizérů. Popisuje návrh číslicových filtrů pro grafický ekvalizér, správnou volbu struktury, rozložení a tvar číslicových filtrů. Také popisuje realizaci grafického ...
 • Implementace umělé neuronové sítě do obvodu FPGA 

  Čermák, Justin
  Tato diplomová práce popisuje postup návrhu efektivně pracujícího obvodu umělé neuronové sítě v obvodu FPGA řady Virtex-5 s maximálním využitím možnosti paralelizace. Teoretická část obsahuje základní informace o umělých ...
 • Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí 

  Rek, Petr
  V rámci této diplomové práce je čtenář seznámen s problematikou neuronových a konvolučních neuronových sítí. Na základě těchto znalostí je poté proveden návrh a implementace knihovny umožňující práci s konvolučními neuronovými ...
 • Načítání a tisk ASCII čísel v FPGA 

  Závodník, Tomáš
  Tématem této práce je otázka zpracování dekadických čísel binárními hardwarovými jednotkami. Použití specializovaného hardware pro tento účel je problematické zejména z důvodu nekompatibility obou číselných soustav. Práce ...
 • Numerický dělící integrátor SSI 

  Suntcov, Roman
  Práce se zabývá numerickou integrací a operací dělení v hardware. Čtenář je seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí několika různých metod, z nichž lze zmínit například Taylorovu řadu. Dále je probrána ...
 • Simulátor procesoru s operací dělení 

  Matečný, František
  Práca sa zaoberá numerickou integráciou a operáciou delenia. Najskôr je čitateľ oboznámený s numerickým riešením diferenciálnych rovníc s operáciou delenia pomocou Taylorovej rady. Ďalej je vysvetlený princíp delenia v ...
 • Spojitá a diskrétní logistická rovnice 

  Ficza, Ildikó
  Tato bakalářská práce se zabývá spojitou a diskrétní logistickou rovnicí,.Jejím cílem je provést analýzu těchto rovnic a porovnat oba případy.
 • Zlomkooktává analýza akustických signálů 

  Ryšavý, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací číslicových filtrů pro oktávová a zlomkooktávová pásma. Dále práce popisuje chování těchto filtrů při aplikaci v systémech s pevnou řádovou čárkou a rozebírá problematiku ...