Now showing items 1-18 of 18

 • Antény pro pásmo milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. ...
 • Antény z netradičních materiálů 

  Sedlák, David
  Výroba antén z alternativních a netradičních materiálů je velmi zajímavý elektrotechnický obor, ve ktrých pracuje spousta velkých firem. Zejmána pak firmy zabývající se mobilní elektronikou. Vývoj v tomto oboru probíhá ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie 

  Kaděra, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou sklizně elektromagnetické energie. Popisuje jednotlivé části řetězce, které jsou podstatné pro zpracování vysokofrekvenční energie. Rozebírá možnosti řešení a jejich vlastnosti. ...
 • Katalog antén pro toolbox v Matlabu 

  Maluš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou katalogu antén pro toolbox v prostředí MATLAB. Pro vybrané základní typy drátových a flíčkových antén je vytvořen jejich parametrizovaný matematický popis. Pro každou z antén je ...
 • Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Mikulášek, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové ...
 • Modelování a optimalizace flíčkových antén 

  Šídlová, Ludmila
  Práce se zabývá modelováním flíčkových antén. Popisuje různé provedení tvaru anténního prvku a napájení mikropáskovým vedením nebo koaxiální sondou. Zaměřuje se na návrh a tvorbu antény pro 6 GHz, vyrobené na substrátu ...
 • Modelování planární antény zatížené rezonančními kroužky 

  Šrajbr, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh dvoupásmové planární dipólové antény zatížené rezonančními kroužky. Nejprve je popsán vlastní princip této antény a pak je pozornost zaměřena na návrh a naladění rezonančních ...
 • Optimalizace antén na EBG substrátech tzv. kolonií mravenců 

  Wilder, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací antén na EBG substrátech pomocí metody kolonie mravenců (ACO). Tato metoda vychází z komunikačních mechanismů reálné kolonie mravenců. V první části této práce je rozebrána teorie ...
 • Planární antény se speciálními krycími vrstvami 

  Zdráhal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním planárních antén se speciálními krycími vrstvami v programu CST Microwave Studio. Pozornost je zaměřena na substráty s elektromagnetickými zádržnými pásmy. V první části je rozebrán ...
 • Rekonfigurovatelná flíčková anténa 

  Zlatníček, Radek
  Cílem diplomové práce je návrh a realizace rekonfigurovatelné flíčkové antény. Anténa bude napájená mikropáskovým vedením. Na napájecí vedení budou připojeny ladicí pahýly. Každý pahýl impedančně přizpůsobí anténu na 50 ? ...
 • Retrodirektivní anténní pole 

  Šindler, Pavel
  V první části této práce je shrnuta základní teorie retrodirektivních anténních polí a jejich jednotlivých částí – antén a směšovačů. Dále je uveden krátký přehled možností využití retrodirektivních anténních polí k přenosu ...
 • Sklízení elektromagnetické energie v pásmu 24 GHz 

  Rokos, Lukáš
  Cílem semestrální práce je seznámit se se základními principy sklízení elektromagnetické energie a jejím možným využitím. Pro získání energie je zvolena usměrňující (rektifikační) anténa. Ta se skládá z flíčkové planární ...
 • Širokopásmová obdelníková flíčková anténa 

  Teplý, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh mikropáskové antény s maximální šířkou pásma. Nejprve jsou diskutovány standardní typy napájení těchto antén s hlavní pozorností na koaxiální napájení (napájení sondou) a L-sondu. ...
 • Širokopásmové lineární anténní pole pro BAN aplikace 

  Gaja, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednotlivého elementu anténní řady a simulací celé řady pro aplikaci v BAN. Práce pojednává o základních principech směrování svazku anténní řady do specifického poloprostoru ...
 • Tkané antény 

  Fikar, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout tkané antény, které budou pracovat v ISM pásmu 5,8 GHz. Pozornost bude zaměřena na praktické použití těchto antén při běžném používání. U antén budou pozorovány změny pracovního pásma ...
 • Vícevrstvá textilní anténní řada 

  Hermány, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří možných způsobů napájení sériové flíčkové řady a následnou optimalizací vybrané z nich. Anténní řada je koncipována jako vícevrstvá struktura vytvořená na 3D textilním substrátu. ...
 • Vícevrstvá Yagiho anténa pro pásmo 60 GHz 

  Janečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací vícevrstvé Yagiho antény na frekvenci 60 GHz. V práci jsou navrženy a porovnány dva způsoby napájení antény. Na základě získaných výsledků je přistoupeno k napájení pomocí ...
 • Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén 

  Šporik, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární antény rezonančního typu, která je založena na kombinaci levo- a pravotočivých vlastností přenosového vedení. Toto vedení se nazývá CRLH vedení a vychází ze tzv. hříbkové struktury. ...