Now showing items 1-2 of 2

  • Historie civilního letectví 1970-2000 

    Zubrvalčík, Jan
    Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
  • Návrh řízeni ultralehkého motorového kluzáku SONG 

    Cejpek, Jakub
    Cílem této práce je převzít a dále rozvinout typový návrh letounu SONG. Výsledkem bude základní aerodynamický výpočet, návrh příčného řízení včetně pevnostní kontroly vybraných částí. Takto navržený letoun bude připravený ...