Now showing items 1-2 of 2

  • Audio syntetizér v obvodu FPGA 

    Tomko, Jakub
    Táto práca sa zaoberá metódami zvukovej syntézy. Opísané sú výhody a nevýhody použitia jednotlivých metód v hudobných syntetizátoroch. Na základe analýzy zvuku klavíra bola vybraná najvhodnejšia metóda pre návrh syntetizátora. ...
  • Mechanismus pro upgrade BIOSu v Linuxu 

    Mariščák, Igor
    Táto práca popisuje vytvorenie jednoduchého ovládača pre flash pamäť BIOSu spôsobom prístupu do fyzickej pamäti počítača. Aj keď je BIOS jednou zo základných systémových komponent, neexistuje pre neho štandardizovaný ...