Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční dům v Líšni 

    Fuchsová, Zuzana
    Tématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Líšni. Pozemek se nachází u ulice Novolíšeňská v brněnské městské části Brno-Líšeň. V návrhu využíváme přístup ze severu z ulice Josefy Faimonové přes pozemek města. ...