Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza polyfenolických látek v různých typech kávy 

  Jašková, Martina
  Cílem bakalářské práce bylo zkoumání množství biologicky významných látek u vybraných druhů pražených mletých káv, rozpustných káv a tekutého rozpustného kávového extraktu. Jednotlivé kávy se od sebe liší technologickým ...
 • Izolace antibakteriálních sloučenin z kávové sedliny 

  Kurzová, Pavlína
  Kávová sedlina patří mezi velmi hodnotné lignocelulózové odpady, které by bylo možné zpracovat a využít na izolaci fenolických látek. Mnoho fenolických látek izolovaných z lignocelulozóvých odpadů má antimikrobiální ...
 • Izolace obsahových látek Cannabis sativa a jejich antiflogistický účinek 

  Baranová, Zuzana
  Predmetom záujmu tejto práce je tradičná a zároveň kontroverzná rastlina Cannabis sativa. V teoretickej časti sú popísané ubikvitárne polyfenolické látky – flavonoidy, taktiež prítomné v mnou študovanej rastline. Podrobnejšie ...
 • Možnosti enkapsulace přírodních antioxidantů 

  Štindlová, Jitka
  Tato diplomová práce ve své teoretické části popisuje základní vlastnosti antioxidantů, především pak fenolických látek a anthokyanů, dále také přibližuje základní vlastnosti a principy vzniku volných radikálů. V teoretické ...
 • Možnosti identifikace flavonoidů v environmentálních matricích 

  Magdechová, Andrea
  Neodmyslitelnou součástí rostlin jsou účinné látky v nich obsažené, ke kterým patří i flavonoidy. Tyto látky jsou využívány v lékařství, kosmetice a vzhledem ke svým pozitivním účinkům by měly být součástí potravy. Práce ...
 • Možnosti stanovení vybraných flavonoidů 

  Smělá, Margita
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem vybraných flavonoidů: apigeninu, kvercetinu, luteolinu, kaempferolu, rutinu a myricetinu a možnostmi jejich stanovení. V úvodní části jsou popsány charakteristické vlastnosti ...
 • Příprava a stabilita organických mikro- a nanočástic typu core-shell 

  Byrtusová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi enkapsulace polyfenolů do organických mikro- a nanočástic typu core-shell. Teoretická část je zaměřená na polyfenolické látky, jejich biologické účinky a možnosti enkapsulace do ...
 • Příprava vhodných aplikačních forem pro antimikrobiální látky 

  Krempaský, Kamil
  Táto práca sa zameriava na štúdium antimikrobiálneho pôsobenia extraktov z vybraných bylín, následnú enkapsuláciu týchto extraktov a enkapsuláciu lyzozýmu. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš zaoberajúca ...
 • PSE extrakce rostlinného materiálu pro potravinářské účely 

  Holasová, Petra
  Ve vzorcích sušených listů rostliny Stevia rebaudiana Bertoni byly identifikovány a kvantifikovány flavonoidy. Obsah flavonolů (kaemferol, kvercetin, myricetin, rutin) a flavonů (apigenin, luteolin) byl porovnáván ve 3 ...
 • Sledování změn vybraných druhů lokálního ovoce v průběhu mražení 

  Matějková, Markéta
  V předložené diplomové práci jsou popsány nízkomolekulární antioxidanty obsažené v různých druzích ovoce. Blíže jsou specifikovány antioxidanty, biologické účinky a charakteristiky druhů studované v této diplomové práci. ...
 • Stanovení aktivních látek v medu 

  Jelénková, Zuzana
  Předložená diplomová práce byla zaměřena na stanovení biologicky aktivních látek v medu. Bylo analyzováno 26 vzorků medu, 1 vzorek propolisu a 1 vzorek mateří kašičky. Medy byly stočeny v letech 2006 a 2007 a zakoupeny v ...
 • Stanovení celkové antioxidační aktivity čajových nálevů vybraných druhů čajů 

  Bartošová, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením celkové antioxidační aktivity (total antioxidant activity, TAA) různých druhů čajů (zelených, černých, polofermentovaných, bílých, maté, rooibosu a bylinných) v závislosti na způsobu ...
 • Stanovení některých nutričních faktorů ve vybraných druzích ovoce 

  Smělá, Margita
  Diplomová práce se zabývá stanovením nutričních parametrů a vitaminu C v různých odrůdách plodů jabloní (Pirus Malus, L.) a kdouloní (Cydonia oblonga, Mill.). V teoretické části jsou popsány obecné charakteristiky vybraných ...
 • Studium antimikrobiálních látek zázvoru 

  Ciburová, Alena
  Koreň zázvoru sa už tisícročia využíva vo východnej medicíne. Pre svoju výraznú špecifickú ostrú chuť je vyhľadávanou komoditou pri príprave jedál a nápojov na celom svete. V súčasnosti je popísané veľké množstvo jeho ...
 • Studium biologických účinků technického konopí a jeho frakcí 

  Vacková, Hana
  Konopí jako jediné v rostlinné říši obsahuje kanabinoidy, díky nim má obrovský potenciál, který není ještě dopodrobna prozkoumán. Tato práce pojednává o analýzách technického konopí. V teoretické části se pojednává o ...
 • Studium přírodních látek obsažených ve vybraných bylinách a méně obvyklých druzích drobného ovoce 

  Hohnová, Barbora
  Flavonoidy jsou přírodní látky hojně se vyskytující v rostlinné říši. Tvoří nedílnou součást lidské stravy, jelikož vykazují mnoho pro zdraví prospěšných vlastností, např. snižují riziko rakoviny, mozkových příhod i ...
 • Studium směsných přírodních antimikrobiálních preparátů a možnosti jejich stabilizace 

  Vejrostová, Petra
  V rámci předložené diplomové práce byla zpracována rešerše zaměřená na přírodní antimikrobiální látky. V experimentální části práce bylo cílem testování antimikrobiální aktivity přírodních preparátů ve volné a enkapsulované ...
 • Studium vlastností a účinku přírodních antimikrobiálních látek 

  Horňáková, Nikola
  Táto bakalárska práca sa zaoberá témou prírodných antimikrobiálnych látok rastlinného pôvodu, ich charakteristikou, účinkom voči mikroorganizmom, optimalizáciou antimikrobiálnych testov a zvýšením účinnosti obsiahnutých ...
 • Využití vzácných olejů v kosmetice 

  Pilipenco, Alina
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání vzácných olejů. V práci byly charakterizovány oleje z vybraných rostlin (mák, konopí, ostropestřec) z hlediska obsahu aktivních fenolických látek, složení mastných kyselin, ...
 • Vývoj a optimalizace postupů pro extrakci vybraných složek z Třezalky tečkované 

  Chytil, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací postupů pro extrakci fenolických sloučenin z třezalky tečkované (Hypericum perforatum). Teoretická část pojednává o charakterizaci této byliny, o jejím botanickém zařazení, tradičním ...