Now showing items 1-14 of 14

 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Svítilová, Lenka
  Cílem této diplomové práce je charakterizovat tavené sýry a jejich analogy, identifikovat a kvantifikovat aromaticky aktivní látky ve vzorcích sýrových analogů, zhodnotit jejich chutnost pomocí vybraných senzorických metod ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Studýnková, Hana
  Cílem této diplomové práce bylo identifikovat a kvantifikovat obsah chuťově a aromatických aktivních látek a zhodnotit chutnost pomocí vybraných senzorických metod ve vzorcích sýrových analogů s obsahem různých rostlinných ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Chlebcová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá témou syrových analógov, ich charakterizáciou a kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou vzoriek tavených syrových analógov pre určenie chuťovo a aromaticky aktívnych látok. V úvode práce je ...
 • Faktory ovlivňující senzorickou jakost analogů tavených sýrů 

  Sůkalová, Kateřina
  Předložená dizertační práce se zabývá sledováním senzorické kvality tavených sýrových analogů, se zaměřením především na chutnost (flavour) a s ní související obsah těkavých (aromaticky aktivních) látek. Modelové vzorky ...
 • Senzorická kvalita vvbraných druhů nečokoládových cukrovinek 

  Michalíková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá senzorickým hodnocením vybraných druhů nečokoládových cukrovinek. V teoretické části je popsána technologie výroby nečokoládových cukrovinek, včetně surovin potřebných k jejich výrobě. Dále ...
 • Senzorické a analytické hodnocení chutnosti sýrových analogů 

  Brabcová, Lenka
  Cílem této práce bylo zjistit vliv různých druhů tuků na obsah aromaticky aktivních látek a na celkovou chutnost analogů tavených sýrů. Vzorky sýrů byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně z koncentrovaného mléčného ...
 • Senzorické hodnocení nápojů s přídavkem extraktů léčivých rostlin 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je senzorická analýza bylinných nealkoholických nápojů, jakožto součást vývoje nového potravinářského produktu. Teoretická část zpracovává informace ohledně chemického složení, účinků, potravinářských ...
 • Senzorické hodnocení nečokoládových cukrovinek 

  Boboková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá senzorickou analýzou nečokoládových cukroviniek vybraného druhu – gumové cukrovinky s kyslým posypom. Teoretická časť sa venuje surovinám potrebným pre výrobu nečokoládových cukroviniek, obsahuje ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Greifenthalová, Ivana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku stanovení 26 nejdůležitějších alergenních vonných látek v potravinách, jako modelové vzorky byly vybrány sypané bylinné aromatizované čaje. Jednou z hlavních charakteristik ...
 • Studium faktorů ovlivňujících tvorbu těkavých aromaticky aktivních látek v přírodních materiálech 

  Loupancová, Blanka
  Produkce vysoce kvalitních potravin vyžaduje precizní kontrolu faktorů ovlivňujících jejich kvalitu. Cílem této disertační práce bylo pomocí vhodných fyzikálních, chemických a senzorických metod sledovat vliv sterilačního ...
 • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost jogurtů 

  Malina, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení aromaticky aktivních látek přítomných v bílých jogurtech. Tyto látky jsou klíčové pro chutnost těchto fermentovaných mléčných výrobků. Byly analyzovány celkem čtyři ...
 • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost kysaných mléčných výrobků 

  Tvrdková, Denisa
  Tématem této diplomové práce je stanovení aromaticky aktivních látek v kysaných mléčných výrobcích. Tyto látky zásadním způsobem ovlivňují chutnost těchto mlékárenských produktů. Celkem bylo analyzováno 5 druhů mléčných ...
 • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost ovocných jogurtů 

  Malina, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá určením aromaticky aktivních látek v ovocných jogurtech. Tyto látky jsou klíčové pro chutnost těchto mlékárenských výrobků. Byly analyzovány dva typy jogurtů, smetanové (8 % tuku) a nízkotučné ...
 • Vliv podmínek skladování na obsah aromaticky aktivních látek v tavených sýrech 

  Štouračová, Anna
  Cílem této práce bylo sledovat vliv podmínek skladování (teploty a doby) na obsah aromatických látek ve sterilovaných tavených sýrech a také na jejich chutnost. Část sýrů byla uchovávána v lednici při teplotě 6 °C, část ...