Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounu 

    Kraus, David
    Tato práce se zabývá vytvořením platformy pro testování stabilizačních a řídicích algoritmů pro UAV. Byl vybrán vhodný model letadla, do kterého byla navržena struktura řídicí a výkonové elektroniky. Byla provedena rešerše ...
  • Vývoj palubních soustav dopravních letadel 

    Sokol, Filip
    Bakalářská práce s názvem „Vývoj palubních soustav dopravních letadel“ se zabývá vývojem řídících, elektrických, hydraulických a palivových soustav dopravních letadel typu CS-23 a CS-25. Práce je rozdělena na jednotlivé ...