Now showing items 1-1 of 1

  • Aerospace - Vizualizace letových dat 

    Morávek, Martin
    Tato práce se zabýva problematikou vizualizace letových dat v kabině letadla. Popisuje zavedené analogové přístroje a moderní LCD letové displeje. Podstatná část se věnuje návrhu a implementaci aplikace letového displeje ...