Now showing items 1-13 of 13

 • Aerospace - Vizualizace letových dat 

  Morávek, Martin
  Tato práce se zabýva problematikou vizualizace letových dat v kabině letadla. Popisuje zavedené analogové přístroje a moderní LCD letové displeje. Podstatná část se věnuje návrhu a implementaci aplikace letového displeje ...
 • AeroWorks: Panel zadávání módů pro systém autopilota 

  Cibula, Peter
  Tato práce se zaobírá implementací aplikace pro panel zadávání módů pro systém autopilota. Popisuje systémy automatického řízení letu od jejich počátků až po současnost. Zabývá se modelem prostorového pohybu letounu. Dále ...
 • AeroWorks: Pohybová platforma pro simulátor 

  Morávek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konceptem simulace letu s využitím Stewartovy platformy a postupem výpočtu zpětné kinematiky tohoto manipulátoru. Dále je zde prezentován princip washout algoritmu, který zabezpečuje vhodné ...
 • Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu 

  Jirgl, Miroslav
  Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do problematiky popisu a modelování ...
 • The Dynamic Pilot Behavioral Models 

  Jirgl, Miroslav; Havlíková, Marie; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2015-11-26)
  This paper presents an analysis of dynamic human behavioral models focused on the action of pilots during flight. The linear dynamic models are used for the approximation of human behavior. Although, at present, the Tustin ...
 • Grafické rozhraní letových displejů 

  Fialová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat a letových fyzikálních veličin v pilotní kabině současného letadla. Cílem práce je aplikace pro primární letový displej (PFD), která zobrazuje letové veličiny moderním ...
 • Grafické rozhraní letových displejů 

  Brumovský, Vít
  Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s vývojem avioniky, s technikami a možnostmi zobrazení jednotlivých letových veličin a popisuje tvorbu primárního letového displeje pro letecký simulátor. V textu se nachází také ...
 • Grafické rozhraní letových displejů 

  Tabášek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat. Obsahuje popis matematicko fyzikálního modelu letadla, přístrojů používaných při zobrazování letových veličin a proces vývoje primálního letového displeje pro letecký ...
 • Grafické rozhraní průhledového displeje 

  Pomikálek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace letových dat. Cílem projektu byl návrh a implementace vizuálního rozhraní průhledového displeje. Důraz je kladen na použití správné symboliky, udržení přehlednosti ...
 • Joystick s měnitelnou silou v řízení 

  Peťovský, Dan
  Tato práce se zabývá návrhem mechanismu joysticku, který umožňuje silovou zpětnou vazbu. První část obsahuje popis sil v ručním řízení letounu a popis několika používaných mechanismů u joysticků s funkcí force feedback. ...
 • Letecký simulátor s podporou virtuální reality 

  Ruta, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem leteckého simulátoru, který vytváří dynamický model letounu pomocí vlastního simulačního jádra. Simulační rámec se skládá z modelu pro výpočet pohybových rovnic, modelu atmosféry Země, ...
 • Porovnání vybraných kritérií letových vlastností na simulátoru letounu 

  Melich, Peter
  Počítačové technológie môžeme už dnes považovať za veľmi pokročilé a rozvinuté. Práve vďaka tomu máme dnes na výber desiatky komerčných leteckých simulátorov na trhu. Avšak každý letový simulátor má svoje špecifické ...
 • Statistical Evaluation of Pilot’s Behavior Models Parameters Connected to Military Flight Training 

  Jirgl, Miroslav (MDPI, 2020-08-28)
  The paper discusses the possibilities of objective assessment of military flight training quality based on statistical evaluation of pilot’s behavior models parameters. For these purposes, the pilots’ responses to non-standard ...