Now showing items 1-1 of 1

  • AeroWorks - Rekonstrukce průběhu letu 

    Pribula, Ondrej
    Tato bakalářská práce se zabývá spracováním a vizualizací letových dat. Obsahuje popis letových veličin, pohybu letadla a přístrojů používaných při jejich zobrazování. Značná část projektu se zabýva popisem aplikace pro ...