Now showing items 1-8 of 8

 • Index kvality napětí pro indikativní hodnocení kvality napětí v distribuční síti 

  Hausner, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové metody pro hodnocení kvality napětí pomocí indexu kvality napětí. Tento index by měl určit celkovou kvalitu napětí v síti a porovnat kvalitu napětí v jednotlivých místech. V práci ...
 • Kvalita elektrické energie v distribučních sítích nn 

  Vývoda, Marek
  Obsah této práce zahrnuje tři základní kapitoly, pojednávající jednak o popisu kvalitativních parametrů napájecího napětí a jednak o měření a vyhodnocení zjištěných dat. Teoretickou část tedy tvoří úvodní kapitola, ve které ...
 • Kvalita elektrické energie v distribučních sítích nn 

  Macoszek, Pavel
  Tato práce obsahuje čtyři základní kapitoly, které popisují kvalitativní parametry napájecího napětí a měření a vyhodnocení získaných dat. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. V úvodní kapitole jsou popsány hlavní ...
 • Měření flikru s využitím virtuální instrumentace. 

  Cabala, Ľuboš
  Tahle práce se zabývá kolísáním napětí, jeho příčinami, zdroji a účinky na světelné zdroje. Dále jsou uvedené možnosti omezení fluktuace napětí. V práci je také popsána konstrukce obecného UIE/EIC flikrmetru podle kterého ...
 • Provoz distribučních sítí s odporovými svářečkami 

  Zelený, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu provozu dvou základních typů odporových svářeček na vybrané parametry kvality elektrické energie v předávacím místě elektrické sítě. Hodnocenými parametry kvality jsou celkové ...
 • Studie připojitelnosti výrobny 

  Sýkora, Martin
  Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
 • Vliv disperzních zdrojů na DS 22 kV při vřazení transformovny TR 110/22 KV 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá analýzou poměrů v distribuční síti 22 kV se zaměřením na vliv rozptýlené výroby. V práci je nejdříve představena problematika provozu rozptýlených zdrojů el. energie a jejich zpětných vlivů na distribuční ...
 • Vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie 

  Bartko, Jan
  Tato práce se zabývá vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie. Cílem práce bylo pomocí modelu konkrétní sítě vyhodnotit vliv těchto zdrojů při velkém zastoupení v energetickém mixu. První část práce byla ...