Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

    Filípková, Monika
    Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...