Now showing items 1-11 of 11

 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Návrh zesílení stropní konstrukce ve Zlíně 

  Čížová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá zesílením stropní konstrukce vícepodlažní budovy ve Zlíně. V první části práce je řešena stávající únosnost konstrukce. Cílem práce je návrh zesílení stropní konstrukce a ověření na mezní stavy ...
 • Průmyslový objekt - posouzení vybraných ŽB prvků 

  Weber, Jozef
  Bakalářská práce se zabývá železobetonovou stropní konstrukcí. Jedná se o prostorový rám, který se skládá z prutových prvků orientovaných v podélném i příčném směru. V práci je proveden výpočet středního podélného průvlaku ...
 • Předběžný stavebně statický průzkum vodorovných nosných konstrukcí 

  Větrovcová, Pavla
  Tato bakalářské práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu Vysokopodlažních garáží na ulici Herčíkova v Brně, Králově Poli. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést pro změnu využívání 1. nadzemního podlaží ...
 • QUADRIO - Nákupní cetrum Praha. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Pecháček, Michal
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologickou přípravu stavby administrativně-obchodně-bytového komplexu Quadrio v Praze. Objekt Quadrio je tvořen 6 samostatnými, vzájemně propojenými budovami se společným podzemním, ...
 • Rodinný dům na Myjave 

  Mizerák, Maroš
  Tématom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu v Myjave. V dome je jedna obytná miestnosť na prvom podlaží a štyri sú na druhom podlaží. Objekt je zasadený do svahového terénu. Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné ...
 • Rodinný dům s ordinací praktického lékaře v Broumově 

  Volf, Josef
  Tématem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře v Broumově. Bytová část je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Jeden z bytů je mezonetový. Ordinace je bezbariérová. Má ...
 • Sport hotel - realizace hrubé vrchní stavby 

  Okál, Tomáš
  Bakalárska práca objektu Sport hotela rieši technologickú etapu realizácie hrubej vrchnej stavby. Bližšie zameraná je na zvislé nosné konštrukcie budované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA a strateného debnenia DEK, ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno 

  Šemberková, Klára
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních etap, projekt zařízení ...
 • Stavebně technologický projekt multifunkční budovy v Želatovicích 

  Minarovič, Kamil
  V této diplomové práci je cílem stavebně technologický projektu multifunkční budovy v Želatovicích. Obsahem této diplomové práce je řešení souhrnné technické zprávy, studie realizace hlavních technologických etap, časový ...
 • Únosnosti stropní konstrukce stanovená diagnostikou a zatěžovací zkouškou 

  Candra, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou a zatěžovací zkouškou stropních konstrukcí. V práci jsou stručně popsány konstrukční systémy stropních konstrukcí, teorie přípravy a postupu při jejich diagnostice. Vybrané ...