Now showing items 1-2 of 2

  • Nové trendy v úpravě vody 

    Zdražilová, Alena
    Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části zpracovávám přehled nových trendů v upravování pitné vody. Druhá část je zaměřena na uvedení příkladů využití některých zmíněných nových technologií, které ...
  • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

    Pešout, Jakub
    Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...