Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a návrh informačního systému pro autoservisy a zákazníky 

  Činčár, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro autoservisy a jejich zákazníky, který slouží pro evidenci objednávek, vozidel a servisních záznamů. Práce je rozdělená na tři hlavní části. První část popisuje ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro marketingové využití bezdrátových sítí 

  Dobrovodský, Matúš
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačných systémov prostredníctvom dátového a funkčného modelovania. Dátové modelovanie predstavuje tvorbu vývojových diagramov a diagramov toku dát, funkčné modelovanie ...
 • Datový a funkční model IS 

  Fukátko, Petr
  Na základě analýzy současných přístupů k informačním systémům zabývajících se turistikou byl vytvořen datový a funkční model. Datový a funkční model byl koncipován tak, aby navržený informační systém byl přínosný pro široké ...
 • Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou a hodnotením chýb pri montáži pneumatických ventilov. V teoretickej časti popisuje využité nástroje: quality gate, vývojový diagram procesu, Paretov diagram a analýzu FMEA. V rámci ...
 • Návrh databáze pro prodej a výkup použitých motorových vozidel 

  Kubík, Lukáš
  Bakalářské práce se zabývá návrhem části informačního systému pro výkup a prodej použitých motorových vozidel. První část obsahuje teoretická východiska, která vysvětlují použité postupy a metody. Druhá část je zaměřena ...
 • Studie importní logistiky v distribuční organizaci pro výrobním podniky 

  Veselý, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou obecného principu technologie nákladní dopravy jako dílčí služby poskytované logistickým centrem společnosti ČSAD Hodonín, a.s. V práci jsou nejprve uvedeny a popsány činnosti ...
 • Tvorba výrobní koncepce pro plánování výrobního procesu 

  Koupý, Leoš
  Tato práce reaguje na potřebu společnosti ILLKO, s.r.o. vypracovat a sjednotit rozhodovací proces při vznesení požadavku zákazníka na atypickou zakázku či zvláštní provedení stávajícího výrobku. V práci je popsána oblast ...
 • Vytvoření SQL databáze pro podporu evidence hardwaru 

  Konečný, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci databáze pro evidenci hardwaru ve firmě IBM Česká republika s.r.o. Databázi implementuji v prostředí MS SQL Server.