Now showing items 1-7 of 7

 • Analysis of Fired Equipment within the Framework of Low-Cost Modelling Systems 

  Babička Fialová, Dominika; Jegla, Zdeněk (MDPI AG, 2019-02-07)
  Fired equipment suffers from local overloading and fouling of heat transfer surfaces, products are not of the required quality, and operating costs are increased due to the high pressure drop of process fluids. Such ...
 • Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  U zařízení na výměnu tepla s hustými svazky trubek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní látky napříč svazkem, aby se předešlo různým provozním potížím. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění v trubkovém ...
 • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

  Babička Fialová, Dominika
  Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
 • New Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Units 

  Turek, Vojtěch
  Zvýšení efektivity výměny tepla vede k poklesu spotřeby energie, což se následně projeví sníženými provozními náklady, poklesem produkce emisí a potažmo také snížením dopadu na životní prostředí. Běžné způsoby zefektivňování ...
 • Nonlinear Finite Element Analysis-based flow distribution and heat transfer model 

  Létal, Tomáš; Turek, Vojtěch; Babička Fialová, Dominika; Jegla, Zdeněk (MDPI, 2020-04-02)
  A new strategy for fast, approximate analyses of fluid flow and heat transfer is presented. It is based on Finite Element Analysis (FEA) and is intended for large yet structurally fairly simple heat transfer equipment ...
 • Tok látek v nestandardních procesních a energetických zařízeních 

  Chýlek, Martin
  Distribuce tekutiny je důležitá v zařízeních obsahujících svazky trubek s omezeným počtem řad, neboť zajišťuje správnou funkci zařízení a někdy je specifická distribuce nutná k zajištění správného fungování technologie. ...
 • Zjednodušené modelování distribuce toku 

  Rebej, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování proudění tekutiny v paralelních distribučních systémech, kde hraje důležitou roli rovnoměrnost distribuce tekutin. Pro tento účel je vytvořen vlastní CFD kód. Kód je napsán v ...