Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace systémového přístupu na ocenění nemovitosti s využitím porovnávací metody 

  Kumpanová, Simona
  Predložená diplomová práca pojednáva o zisteniu tržnej hodnoty konkrétnej nehnuteľnosti na základe analýzy problémovej situácie. Súčasne sa v nej vymedzujú a popisujú potrebné činnosti pri spracovaní ocenenia, realizácii ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Krob, Otto
  Tato diplomová práce se zabývá studií operativního řízení výroby ve společnosti B:Tech, a.s. konkrétně v její divizi Strojírenská výroba. Analyzuje současný informační a materiálový tok ve výrobě a na základě této analýzy ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Černohousová, Pavla
  Tato práce se zabývá studií operativního řízení výroby, konkrétně divize lisovny plastů. Studie analyzuje současný stav operativního řízení výroby a především se zaměřuje na materiálový a informační tok. Na základě výsledků ...