Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace materiálových toků v lisovací lince firmy Siemens Electric Machines 

  Hruška, Jindřich
  Tato bakalářská práce řeší optimalizaci materiálového toku na lisovacích linkách ve firmě Siemens Electric Machines s.r.o. Práce nejprve popisuje teorii materiálové toku spolu s metodou Kanban. Následně Bakalářská práce ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Krob, Otto
  Tato diplomová práce se zabývá studií operativního řízení výroby ve společnosti B:Tech, a.s. konkrétně v její divizi Strojírenská výroba. Analyzuje současný informační a materiálový tok ve výrobě a na základě této analýzy ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Černohousová, Pavla
  Tato práce se zabývá studií operativního řízení výroby, konkrétně divize lisovny plastů. Studie analyzuje současný stav operativního řízení výroby a především se zaměřuje na materiálový a informační tok. Na základě výsledků ...