Now showing items 1-4 of 4

 • Kondenzační parní turbina 25 MW 

  Mašek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 25 MW s odběry páry pro papírenský průmysl. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné bilance turbíny se dvěma technologickými odběry ...
 • Kondenzační parní turbína 70 MW 

  Bezděk, Jakub
  Tématem diplomové práce je navrhnout jednotělesovou kondenzační parní turbínu o výkonu 70 MW bez přihřívání páry do spalovny odpadů. Turbína má mít odběry pro regeneraci, dva procesní odběry a axiální výstup do kondenzátoru ...
 • Protitlaková parní turbina 

  Kubiš, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je návrh jednotělesové parní turbiny o výkonu 60 MW pro dvoustupňový ohřev topné vody. Turbina je určena pro kogenerační cyklus, má čtyři neregulované odběry a výstup dolů do topného ohříváku. Nejprve ...
 • Vysokotlakový díl parní turbiny 

  Martinek, Miroslav
  Cílem práce je vypracovat bilanční srovnání zapojení variant s vysokootáčkovým a plnootáčkovým VT dílem parní turbíny a pro zvolenou vhodnější variantu vypracovat další optimalizaci. Optimalizace začíná průtočnou částí, ...