Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace VR kamery na problémy mechaniky tekutin 

  Bolcek, Adam
  Práce se zabývá metodami vizualizací kapalin a plynů a jejich zaznamenáním pomocí vysoko-rychlostní kamery. V první části je stručně uvedeno rozdělení VR kamer podle principu činnosti. Dále pak popis kamery Olympus i-SPEED ...
 • Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Caletka, Petr
  Tato práce se zabývá detekcí okrajů proudu vycházejícího z automobilové vyústky. Pro zviditelnění proudu byla zvolena vizualizace kouřem. Na snímky různých kvalit byly aplikovány tři vybrané detekční metody. Na základě ...
 • Metody počítačové vizualizace proudění 

  Častulíková, Veronika
  Vizualizace proudění je jedním z důležitých témat ve vědecké vizualizaci, která je předmětem neutuchajícího výzkumu. Data získaná prostřednictvím numerických simulací jsou dále analyzována pro lepší pochopení proudění ...
 • Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto bakalárskej práce je popis metodiky využívanej na meranie aerodynamických vlastností vozidiel. Presné stanovenie aerodynamických charakteristík vozidla vyžaduje použitie sofistikovaného skúšobného vybavenia ...
 • Metody vizualizace proudění 

  Ďurdina, Lukáš
  ĎURDINA, L. Metody vizualizace proudění. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 45 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. František Lízal. Práca pojednáva o metódach vizualizácie prúdenia tekutín ...
 • Moderní metody vizualizace proudění 

  Pištěcká, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je pojednání o metodách vizualizace proudění využívaných v aerodynamických tunelech a případně při letových zkouškách. V první části práce jsou popsány jednotlivé metody s ohledem na jejich ...
 • Studium vírových struktur vznikajících ve vírovém generátoru 

  Kurková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá studiem vírových struktur ve vírovém generátoru. Teoretická část je zaměřena na rešerši experimentálních a numerických studií vírového copu. Dále obsahuje stručný přehled metod identifikace vírů. ...
 • Vizualizace proudění 

  Vavrla, Zdenek
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách vizualizace proudění tekutin a to ve vzduchu i ve vodě. Nejprve je uvedena stručná charakteristika základních pojmů souvisejících s prouděním tekutiny, jako je například proudnice, ...
 • Vyhodnocení obrazů proudění z ventilační vyústky 

  Cvrkal, Richard
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním získaných obrazů proudů z ventilační vyústky osobního automobilu. Zviditelnění proudu bylo využito vizualizace kouřem. Snímky tří různých kvalit byly detekovány dvěma metodami. Byla ...