Now showing items 1-12 of 12

 • Elektromagnetická indukční měřidla bodových rychlostí 

  Březina, Jiří
  Tato bakalářská práce objasňuje problematiku elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí. Je proveden průzkum všech dostupných normových podkladů k těmto měřidlům. Měřidla jsou popsána po stránce technické a ...
 • Měření průtoku 

  Dvořák, Roman
  Cílem bakalářské práce je provedení analýzy dostupných malých čerpacích stanic. Základem bylo seznámit se s možnostmi měření malých průtoků a z nich vybrat nejvhodnější možné řešení, popřípadě osadit vhodným čerpadlem a ...
 • Měření průtoku pro modelové zkoušky vodních turbín 

  Neděla, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku při modelových zkouškách vodních turbín. Teoretická část je věnována literární rešerší průtokoměrů a porovnání jejich přesností. Praktická část se zabývá vyhodnocením ...
 • Model čistící stanice pro potravinářské technologie řízené distribuovaným řídícím systémem na síti PROFIBUS. 

  Vyskočil, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá oživením modelu čistící stanice. K čištění sudů v potravinářském průmyslu. K čištění jsou použity dvě kapaliny louh a voda. V modelu čistící stanice je zapojeno několik druhů ventilů, které na ...
 • Monitoring stokové sítě ve městě Brně 

  Dvorský, Petr
  Tato práce se zabývá monitoringem stokové sítě ve městě Brně. V rešeršní části je proveden přehled nejpoužívanější měřící techniky pro monitoring stokové sítě – hladinoměry, průtokoměry, automatické vzorkovače. Praktická ...
 • Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem 

  Esterka, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny emisní normy, které platí pro osobní automobily, a systém regulace bohatosti směsi. Dále je zde rešerše objemových a průřezových průtokoměrů, vhodných pro měření průtoku vzduchu, včetně ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Matyšková, Dana
  Tématem této diplomové práce je komunikační mix společnost Arkon Flow Systems, s.r.o. Zaměřuje se na konkrétní komunikační mix produktu a srovnává teoretická východiska se skutečným stavem. Obsahuje také návrhy na zlepšení ...
 • Návrh testovacího zařízení pneumatických aktuátorů 

  Kurillová, Katarína
  Táto práca je zameraná na zisťovanie úniku vzduchu v sériovej výrobe pneumatických lineárnych aktuátorov. Testovanie úniku vzduchu je podstatnou kontrolnou časťou výrobného procesu pneumatických valcov, ktorou výrobca ...
 • Posouzení metody využívající přenosnou měřicí sestavu s průtokoměrem 

  Štarhová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením metody měření průtoku využívající přenosnou měřicí sestavu s průtokoměrem používanou v oblasti úředního měření v profilech s volnou hladinou. U této metody jde o řízenou simulaci ...
 • Sběr dat pomocí LabVIEW 

  Jeřábek, Martin
  Hlavním cílem této práce je vytvoření programu, pro automatickou obsluhu zkušební měřící trati. Trať je využívána pro kalibraci víceotvorových rychlostních sond. Jako etalon je využívána normalizovaná clona. Program vyžaduje ...
 • Stend pro analýzu přístroje k mazání okolků kolejových vozidel 

  Štěnička, Petr
  Tato práce se zabývá konstrukcí experimentálního měřícího stendu. Tento stend bude sloužit k výzkumu zaměřenému na optimalizaci mazání okolků kolejových vozidel. Konstrukce zařízení vychází ze systému pro mazání okolků ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v poliklinice 

  Králová, Kateřina
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na popis a rozdělení průtokoměrů vody a měřením průtoku. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní řešení ...