Now showing items 1-2 of 2

  • Termické zpracování odpadů II: zařízení pro čištění spalin 

    Albrecht, Jan
    Popis metody termického zpracování odpadů je hlavní náplní předkládané práce. Důraz je kladen na zařízení a metody čištění odpadních plynů vzniklých v procesu termické destrukce. Vzhledem k tomu, že účinnost čištění spalin ...
  • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

    Navrátil, Petr
    Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...