Now showing items 1-2 of 2

  • Mazaní plastových ozubených soukolí 

    Hartl, Petr
    Práce se zabývá procesem mazání plastových ozubených kol, které jsou v záběru s kolem, jenž má výrazně vyšší materiálové vlastnosti. Experimentální měření je provedeno v simulovaném bodovém kontaktu na tribometru s konfigurací ...
  • Záběh povrchů strojních součástí 

    Rejent, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem změny topografie na průběh záběhu součásti. Cílem bylo vyhodnotit časovou změnu součinitele tření během záběhu pěti ocelových kuliček s různým opracováním povrchu. Experiment byl ...