Now showing items 1-2 of 2

  • Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h 

    Popelka, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za ...
  • Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h 

    Popelka, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za ...