Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace mikroreologických technik pro charakterizaci biopolymerních gelů 

    Dušenková, Alica
    Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je optimalizácia mikroreologických techník pre charakterizáciu biopolymérnych hydrogélov. K tomu boli vyuţité hydrogély na základe termoreverzibilného biopolyméru – agarózy. Skúmaný ...
  • Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni 

    Uher, Tadeáš
    Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium difúzie v géloch na mikroskopickej úrovni. Pri študovaní difúzie sa používa metóda fluorescenčnej korelačnej spektroskopie, ktorá je založená na sledovaní difúznych koeficientov ...