Now showing items 1-3 of 3

 • Fluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílů 

  Jančík Procházková, Anna
  Aminojíl spadá do velké skupiny organicky modifikovaných jílových materiálů, které mohou v praxi najít řadu uplatnění, zejm. v podobě matrice, která má schopnost organizace a stabilizace inkorporovaných látek. Velmi nadějné ...
 • Interakce hyaluronanu s hydrofobními soluty 

  Slezáková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hydrofobními interakcemi nativního hyalorunanu s vybranými soluty. Na základě literárních rešerší byly vybrány fluorescenční sondy a fluoreskující biologicky aktivní látky, které se využívají právě ...
 • Využití fluorescenčních sond pro sledování aktivity imobilizovaných fotokalyzátorů 

  Blašková, Martina
  Táto diplomová práca sa zaoberá využitím fluorescenčných sónd na sledovanie fotokatalytickej aktivity imobilizovaných fotokatalyzátorov. Na hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 boli použité 3 rôzne fluorescenčné sondy ...