Now showing items 1-4 of 4

 • Biokompatibilní amfifilní látky v interakcích s polymery 

  Burdíková, Jana
  Tato práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s amfifilními molekulami s vysokou biokompatibilitou. Metodou fluorescenční sondy byly zkoumány interakce mezi kationtovým lipidem 1,2-dipalmitoyl-3-trimetylamonium-propan ...
 • Comparison of methods for evaluation of aerosol deposition in the model of human lungs 

  Bělka, Miloslav; Lippay, Josef; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2014-03-25)
  It seems to be very convenient to receive a medicine by inhalation instead of injection. Unfortunately transport of particles and targeted delivery of a drug in human respiratory airways is very complicated task. Therefore ...
 • Fluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílů 

  Jančík Procházková, Anna
  Aminojíl spadá do velké skupiny organicky modifikovaných jílových materiálů, které mohou v praxi najít řadu uplatnění, zejm. v podobě matrice, která má schopnost organizace a stabilizace inkorporovaných látek. Velmi nadějné ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu 

  Cimalová, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium fyzikálně chemických vlastností systému hyaluronan – kationtový tenzid. Jako kationtový tenzid byl použit Septonex. Byl zkoumán vliv prostředí na daný systém, vliv molekulové ...