Now showing items 1-17 of 17

 • Analysis of Application Flux and Solder Paste on PCB for BGA Components 

  Toufar, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with rework of BGA components. The first part is focused on defects and errors in a solder joint. The main part chooses two methods for application flux and solders paste. The final part is focused on ...
 • Analýza metod nanášení tavidel a pájecích past na DPS pro BGA komponenty 

  Toufar, Michal
  V práci jsou popsány důvody rozvoje BGA pouzdra s problematikou opravy a výměny. Popisující defekty a chyby vznikající při procesu pájení. Aktuálním trendem vývoje tenkých pouzder s jemnou roztečí s osazovanými stále menšími ...
 • Effects Affecting BGA Soldering 

  Janíček, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with effects, which can affect solder joints quality. It also evaluates experiments which were made. These experiments were connected with fluxes problematic. First there are mentioned effects connected ...
 • Elektromigrace tavidlových zbytků na povrchu DPS 

  Tylich, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou elektromigrace, tavidel a tavidlových zbytků. Obsahuje návrh metody měření povrchového izolačního odporu, informace o vybraných typech tavidel. Zaměřuje se na vliv teploty, vlhkosti ...
 • Hodnocení materiálových a procesních faktorů na DPS metodou smáčecích vah 

  Chloupek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou smáčecích sil při pájení. Hodnotí materiálové a procesní vlivy na průběhy smáčecích sil. Cílem je nastavení technologických operací vedoucí k maximální kvalitě pájeného spoje.
 • Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost 

  Šimon, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozborem chybovosti bezolovnatého pájení, především pak výskytu dutin v bezolovnatých pájkách. Cílem bádání je izolovat mechanismy jejich vzniku a pokusit se o optimalizaci pájecího procesu. V navazující ...
 • Opravárenská stanice pro BGA, PLCC, QFP, SOP a další SMD komponenty 

  Szabó, Michal
  Práca sa zaoberá teóriou spájkovaného spoja a podmienky jeho správneho vytvárania. Ďalej sú rozoberané spôsoby ručného spájkovania a spôsoby regulácie pracovnej teploty spájkovacieho hrotu. Je naznačený postup vytvorenia ...
 • Optimalizace procesu strojního pájení vlnou 

  Procházka, Martin
  Tato práce se zabývá procesem strojního pájení vlnou a jeho optimalizací. Seznamuje nás s pájením vlnou a popisuje jeho dílčí části. Dále je zde popsáno rozdělení tavidel a jejich vlastnosti. V praktické části je popsáno ...
 • Optimalizace proudění výfukových plynů ve výfukovém systému traktorového motoru 

  Létal, Filip
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace proudění výfukových plynů ve filtru pevných částic s použitím CFD simulací. První část práce je zaměřena na problematiku emisí vznětových motorů a systémy snižování emisí se ...
 • Optimalizace úpravy povrchu korozivzdorných ocelí 

  Mačátová, Lucie
  Práce se zabývá procesy odmašťování v průmyslu a zkoušení nového procesu čištění laserem, které bylo experimentálně ověřeno ve výrobním procesu i testováno. Práce se dále zabývá pájením obecně jako technologií spojování ...
 • Slinovací aktivita živců a jejich alternativ 

  Votava, Petr
  Cílem této bakalářské práce je porovnat slinovací aktivitu živců, které jsou nejčastěji používané tavivo v keramice, s jejich alternativami jako jsou lomové odprašky a kostní popel. Teoretická část popisuje proces slinování, ...
 • Tavidlové zbytky po pájení přetavením 

  Uhlář, Vít
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou tavidlových zbytků vzniklých po pájení přetavením ve vztahu k deskám plošných spojů. První část se zabývá uvedením do problematiky pájecích past a samotných ...
 • Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu 

  Jakub, Miroslav
  Bakalářská práce popisuje a zabývá se problematikou výroby desek plošných spojů. Je zaměřena především na problematiku procesu bezolovnatého HALu a vlivů vybraných faktorů na kvalitu ve výrobě firmy GATEMA s.r.o. v ...
 • Vliv povrchových úprav DPS na pájitelnost při pájení v parách 

  Matras, Jan
  Práce se zabývá problematikou pájení v parách a smáčením povrchu pájkou při procesu pájení. Podrobněji popisuje výhody a nedostatky jednotlivých povrchových úprav pájecí ploch na DPS. Obecně charakterizuje vlastnosti ...
 • Vliv smáčecích charakteristik na spolehlivost pájeného spoje 

  Labaj, Radek
  Diplomová práce se zabývá metodikou testování smáčecích charakteristik pro rozdílné materiálové a procesní vlivy u oboustranně plátovaného základního materiálu. Testování probíhá pomocí metody smáčecích vah. Je navržen ...
 • Žárové zinkování ocelových konstrukcí 

  Pometlo, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá žárovým zinkováním ocelových konstrukcí a jejich ochranou před korozí. Popisuje vznik koroze oceli a korozi v rozdílných prostředích. Zabývá se odmašťováním a mořením povrchu před žárovým ...