Now showing items 1-17 of 17

 • 1200 W flyback switching power supply with silicon carbide semiconductors 

  Martiš, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper shows how a recent advancement in power semiconductor technology and some improvements can allow the flyback switching power supply to operate effectively at high output powers. The switching frequency can be ...
 • Blokující spínaný zdroj napájený ze sítě 

  Polián, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných zdrojů. Cílem je navrhnout regulovatelný spínaný zdroj napětí, který bude napájený ze sítě. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky o spínaných zdrojích ...
 • DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na ...
 • Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů 

  Olivík, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného ...
 • Elektronický předřadník pro sodíkovou výbojku 

  Eliáš, Jaroslav
  Cílem práce je seznámit se se způsobem řízení a regulace sodíkových výbojek. Tyto znalosti následně aplikovat do návrhu vlastního předřadníku. V úvodní části jsou popsány základní vlastnosti výbojových světelných zdrojů. ...
 • Elektronika zábleskového světla velkého výkonu 

  Fritsch, Karel
  Cílem této práce je seznámení s topologiemi spínaných zdrojů menších výkonů a následná aplikace získaných poznatků při návrhu měniče pro nabíjení kondenzátorové baterie fotografického blesku velkého výkonu. Dále práce ...
 • Laboratorní napájecí zdroj 2x40V/10A se spínaným zdrojem a síťovým aktivním usměrňovačem 

  Šír, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou silových a riadiacich obvodov laboratórneho napájacieho zdroja. Výsledkom práce je detailný návrh a realizácia prototypov dosiek plošných spojov silových obvodov aktívneho ...
 • Měnič pro napájení výkonové diody LED 

  Puczok, Václav
  Tato práce řeší návrh síťového napájecího zdroje pro výkonovou LED diodu určenou pro osvětlovací účely. Zdroj se skládá ze vstupního síťového vysokofrekvenčního filtru (EMI filtru), tlumícího část elektromagnetického rušení ...
 • Modely spínaných zdrojů s transformátorem 

  Michalík, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie štandardných DC/DC meničov s transformátorom, ich následná realizácia v programovom prostredí Matlab/Simulink s využitím knižnice Simscape a spracovanie výsledkov simulácii. Nemalá ...
 • Modely stejnosměrných tranzistorových měničů v programu Simulink 

  Loup, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelů stejnosměrných měničů a ovládacího programu pro zadávání parametrů a jejich konfiguraci. První kapitola je teoretická a zabývá se popisem programu Matlab. Druhá kapitola je ...
 • Počítačová podpora návrhu napájecích zdrojů 

  Karásek, Josef
  Má bakalářská práce se zabývá popisem lineárních a spínaných napájecích zdrojů a návrhem parametrů jejich konstrukčních prvků. Cílem mé práce je nastudovat teorii lineárních zdrojů a zdrojů spínaných (konkrétně blokujícího ...
 • Řiditelný spínaný zdroj 0-1000 V / 100 W 

  Hofmann, Oldřich
  Práce se zabývá návrhem a realizací řiditelného spínaného zdroje 0–1200 V / 120 W, který bude sloužit k nahrazení stávajícího vysokonapěťového zdroje pro napájení přístroje pro ireverzibilní elektroporaci (IRE) vyvíjeném ...
 • Spínané síťové zdroje 

  Hladík, Jan
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který bude sloužit v laboratorní výuce. Pro zdroj byla vybrána topologie jednočinného propustného měniče. Výstupní napětí zdroje je regulovatelné v rozsahu 0 – 32 V, zdroj je schopen ...
 • Systém ovladatelného dekorativního podsvícení 

  Pelán, Pavel
  Diodové pásky k dekorativnímu podsvícení lze využít například na podsvícení nábytku, za účelem vytvoření moderního designu interiéru. Z architektonického hlediska je takový design velmi náročný a vyžaduje výrazný cit pro ...
 • Univerzální napájecí zdroj s mikrokontrolérem 

  Jorda, Ivo
  Cílem této diplomové práce je návrh nastavitelného zdroje se symetrickým výstupem ±25 V, a dále pevného spínaného zdroje o výstupním napětí 5 V. Maximilní zatížitelnost zdoje je 3 A. Na začátku práce je jednoduše popsán ...
 • Užití výkonových měničů ve zdrojích vysokého napětí 

  Zemánek, Miroslav
  Práce se zabývá problematikou výkonových měničů pro zdroje vysokého střídavého napětí. V teoretické části jsou popsány topologie měničů, použitelné ve zdrojích střídavého napětí. K lepšímu pochopení parazitních jevů, jež ...
 • Záložní zdroj střídavého napětí 

  Szabó, Andor
  Cieľom predloženej diplomovej práce je navrhnúť zvyšujúci DC / AC menič, striedač z 12 V na 120 Vef, so sínusovým výstupným signálom. Menič by mal byť schopný dodávať trvalý výkon 300 W a dvojnásobný špičkový výkon 600 W. ...