Now showing items 1-1 of 1

  • Spokojenost zákazníků 

    Poláčková, Petra
    Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků v maloobchodní sféře. Teoretická část práce shrnuje literární rešerši pojmů, jejichž znalost je potřebná pro zpracování části praktické. V té je provedena ...