Now showing items 1-11 of 11

 • Atmosférické jevy 

  Radouš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace atmosférických jevů pomocí prostředků knihovny OpenGL. Práce obsahuje teoretické podklady pro déšť, sněžení, mlhu, blesky, vítr, tornádo a duhu, které jsou dále ...
 • Continental Fog Attenuation Empirical Relationship from Measured Visibility Data 

  Nadeem, F.; Javornik, T.; Leitgeb, E.; Kvicera, V.; Kandus, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  Free Space Optics (FSO) has the great potential for future communication applications. However, weather influenced reduced availability had been the main cause for its restricted growth. Among different weather influences ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Menšík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafického intra s omezenou velikostí do 64kB. K vytvoření intra se využívá OpenGL API a jeho nadstavby. V práci jsou popsány techniky pro generování grafického obsahu, zahrnující ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Minařík, Antonín
  Práce řeší tvorbu grafického intra s použitím OpenGL, jehož velikost nesmí přesáhnout 64 kB. Popsané a použité techniky zahrnují: Phongův osvětlovací model, mlhu, skybox, generování textur pomocí šumu a shadow mapping. ...
 • Integrace IBM SoftLayer do prostředí ManageIQ 

  Coufal, Tomáš
  Cloudová řešení získávají na popularitě, spolu s tím však roste jejich složitost. Pro jejich efektivní správu a řízení existují různá řešení. Projekt ManageIQ je jedním z těchto nástrojů. Tato bakalářská práce se zabývá ...
 • Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na mlhy jako hlavní příčinu malé ...
 • Mlhy a nízká oblačnost na letišti Ostrava-Mošnov 

  Harant, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje nízkou oblačnost a malou dohlednost, jejich postavení v leteckých meteorologických zprávách a jejich měření. Zabývá se mlhou jako hlavní příčinou malé dohlednosti, jejím vznikem, předpovědí ...
 • Procedurální generování topologie města 

  Zvěřina, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou procedurálního modelování. Konkrétně se jedná o procedurální generování topologie města, využívající fraktální geometrii, nahrazovací gramatiky v podobě L-systémů, knihovnu ...
 • Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu 

  Vlček, Adam
  Díky obrovskému výpočetnímu výkonu se virtuální realita stává stále pestřejší a dynamičtější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vybrané povětrnostní vlivy v terénu, možnosti jejich simulace a dynamického zobrazení v ...
 • Realistický model oblohy 

  Kussior, Zdeněk
  Dokument popisuje teoretickou přípravou a řešení realistické vizualizace volumetrických oblaků pro prostředí simulátoru, běžícího v reálném čase. V první části se zabývám meteorologickým základem celého problému a uvádím ...
 • RGB MATRIX LED systém 

  Sikora, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem řídícího software pro modul zadní RGB LED svítilny umožňující navrhovat a zobrazovat libovolná barevná schémata. Součástí práce je kompletní tvorba software pro platformou Raspberry ...