Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně-napěťová analýza sklápěcího mechanismu předního sedadla 

    Gergeľ, Erik
    Diplomová práca sa zoberá vytvorením výpočtového modelu pre deformačne - napäťovú analýzu sklápacieho mechanizmu predného sedadla osobného automobilu. Výpočet bol realizovaný metódou MKP pre statický a dynamický prípad ...
  • Design obytného přívěsu. 

    Novák, Jakub
    Tématem této diplomové práce je návrh designu obytného přívěsu. Návrh je přizpůsoben technickým a ergonomickým aspektům a snaží se o vytvoření originálního designu s určitým výhledem do budoucnosti. Celková koncepce vychází ...