Now showing items 1-2 of 2

  • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

    Chaloupková, Lucie
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
  • Využití střižného nástroje ve výrobním procesu 

    Důrek, Milan
    Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojní inženýrství, předkládá návrh využití technologie stříhání ve výrobním procesu. Zadaná součást, radlička, je vyrobena z otěru odolné vysokopevnostní ...