Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce lidské řeči v audio nahrávce 

  Břenek, Roman
  Tato práce se zabývá technikami detekce lidské řeči v nahrávkách. Je nutné při rozpoznávání správně klasifikovat všechny neřečové segmenty a naopak rozpoznat veškerou řeč i v hlučných a zašuměných prostředích. V práci je ...
 • Konverze hlasu 

  Hodaň, David
  Práce se zabývá problematikou konverze hlasu, což je transformace parametrů řeči jednoho řečníka tak, aby zněl jako někdo jiný. Je proveden rozbor metod odrážejících současný stav technik konverze. V teoretické části je ...
 • Synchronizace textu a audia 

  Šuba, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem nástroje pro synchronizaci textu a audia na úrovni jednotlivých grafémů a fonémů. V práci jsou také diskutovány možné přístupy k synchronizaci a případná omezení a problémy, kterým ...
 • Synchronizace textu a audia 

  Šikula, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací textu a audia. Jsou zde prezentovány jednotlivé práce, které se zabývaly daným problémem. K vyhodnocení jsou použita data z MGB Challenge 2015. Zkoumaná technika využívá ...
 • Změna rychlosti řeči 

  Kovářík, Aleš
  Tato diplomová práce pojednává o změně rychlosti řeči. Jako metoda pro změnu rychlosti byla v této práci použita PSOLA (Pitch Synchronous OverLap Add). PSOLA je algoritmus pracující v časové oblasti. Práce rovněž uvádí ...