Now showing items 1-14 of 14

 • Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě ...
 • Festival smažených řízků 

  Helán, Martin
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval malbou zátiší s jídlem. Hlavním klíčovým slovem této práce je banalita. Je to bezvýznamnost některých situací, které jsem použil jako motiv k vytvoření obrazově působivých momentů. ...
 • Krajina, město, lidé a jídlo 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Jídlo je nejzákladnější ze všech zdrojů. Vznik zemědělství byl počátkem lidské civilizace. Po celou historii jsme byli pevně spjati s krajinou, která nás živila. Dodnes je většina naší krajiny utvářena historickým vztahem ...
 • Obsah alergenních vonných látek ve vybraných typech potravin 

  Fidrichová, Ivana
  Táto práca popisuje vlastnosti, pôvod, použitie a metódy získania vonných látok rastlinného pôvodu, ktoré sú bežnou súčasťou potravinárskych výrobkov. Hoci aromatické látky nepatria k hlavnej skupine alergénov, v mnohých ...
 • Pavilón pro EXPO 2015 v Miláně 

  Chuděj, Tomáš
  Mottom svetovej výstavy Expo 2015 v Miláne je „Nakŕmiť planétu, Energia pre život“. Hlavnou ideou návrhu pavilónu je Potrava – energia pre život. Snahou je poukázať na racionálny stravovanie a zdravý životný štýl. A to nie ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Poláchová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského modelu a vytvořením podnikatelského plánu pro založení malého podniku vyrábějícího slané zákusky v Brně. V první části práce jsou uvedeny informace sloužící jako podklady ...
 • Sportovní centrum v Hradci Králové 

  Pourová, Veronika
  Sportovní centrum v Hradci Králové. Jedná se o moderní sportovní centrum obsahující různé sportovní vyžití, jako například: squash, fitnes prostor, lezeckou stěnu, saunu, masáže a další možné aktivity. Sportovní centrum ...
 • Stanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravinách 

  Ryšavý, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice příčin vzniku a výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách. Cílem práce bylo zpracovat a porovnat izolační postupy získávání polycyklických aromatických ...
 • Stanovení vonných látek rostlinného původu v potravinách 

  Jelínková, Monika
  Aromaticky aktivní látky vhodné k aromatizaci potravin jsou především rostlinného původu. Je nutné brát v úvahu i možné alergenní účinky některých z nich. Teoretická část této práce obecně charakterizuje vonné látky ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Škopová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice potenciálně alergenních aromaticky aktivních látek v potravinách. Aromata přidávána do potravin jsou především rostlinného původu. Na lidský ogranismus mají tyto vonné látky a ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Ascherová, Adriana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vonné látky vyskytující se v potravinách. V teoretické části popisuje jejich vlastnosti, použití vonných látek rostlinného původu pro aromatizaci potravin a poukazuje na jejich možné ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách a kosmetických výrobcích 

  Obrdlíková, Blanka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku stanovení alergenních vonných látek v různých matricích. V rámci Evropské legislativy je vymezeno 26 potenciálně alergenních látek, jejichž obsah v kosmetických výrobcích ...
 • Stolování v přírodě 

  Trčková, Jitka
  Stolování, které sjednocuje předměty k tomu potřebné. Řešení nádobí ( talíře, příbor, poháry), deky určení k sezení a samotného obalu těchto prvků. Obal je řešen v ohledu na cyklisty, pěší a lehce se uloží i v autě ...
 • Využití techniky PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty) v analýze potravin 

  Grulichová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní metodou extrakce PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty). Existují dva druhy tohoto přístroje One PSE a Fast PSE. V práci je popsán vlastní přístroj a jeho fungování. ...