Now showing items 1-1 of 1

  • Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích 

    Tesař, Jakub
    Diplomova´ pra´ce poda´va´ uceleny´ přehled o metoda´ch stanovení radiologicky´ch dopadů v potravních řetězcích. Popisuje stanovení radionuklidů v potravina´ch za obvykle´ radiační situace a za mimořádne´ radiační situace. ...