Now showing items 1-8 of 8

 • Endogenní cizorodé látky v potravinách 

  Greifenthalová, Ivana
  Tato práce je zaměřena na problematiku endogenních cizorodých látek v potravinách. Je zde uveden přehled všech významných kontaminantů vznikajících v potravinách během jejich zpracování a skladování působením fyzikálních, ...
 • Izolace bakteriální DNA z potravin s využitím magnetických nosičů 

  Bubeníková, Lucia
  Práce byla zaměřena na selektivní izolaci bakteriální DNA pomocí magnetických nosičů se streptavidinem (PGMA-NH2-STV, MPG® Streptavidin). Byly optimalizovány podmínky funkcionalizace nosičů dvěma biotinylovanými sondami: ...
 • L-askorbyl-6-palmitát a jeho využití v potravních a kosmetických doplňcích 

  Palíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá působením antioxidantů v potravních a kosmetických doplňcích. Popisují se zde některé antioxidanty jako jsou vitamín A a beta-karoten, vitamín E a tokoferoly a vitamín C, jako kyselina L-askorbová ...
 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Oligopolní konkurence s dominantní firmou a obchodní řetězce 

  Šrédl, Karel; Svoboda, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: The text of this article deals with oligopolistic competition on the food market in terms of behaviour of grocers and with the impact of this competition upon market competition in the sector. ...
 • Optimalizace nové mikrometody izolace DNA z potravin 

  Surá, Tereza
  Diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci mikrometody izolace DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) pomocí magnetických mikročástic z potravin rostlinného původu. Pro analýzu byla vybrána červená ...
 • Stanovení polokovových prvků v potravinách 

  Gállová, Eva
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou techniky pre stanovenie polokovových prvkov vo vybraných vzorkách potravín, ktorá pozostáva z mineralizácie vzoriek, prekoncentrácie a detekcie daných prvkov. Prekoncentrácia ...
 • Tin compounds in food – their distribution and determination 

  Fišera, Miroslav; Kráčmar, Stanislav; Velichová, Helena; Fišerová, Lenka; Burešová, Pavla; Tvrzník, Pavel (HACCP Consulting, 2019-05-28)
  The article deals with optimization of trace- and ultratrace analysis methods such as ICP-OES or ETA-AAS for charting resources of tin forms in foodstuffs.