Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh a posouzení ŽB skeletu 

  Hečková, Beata
  Diplomová práce se zabývá návrh vybraných částí monolitického železobetonového objektu. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na lokálních podporách, výpočet sloupů, trámu, schodiště a základové patky. Objekt ...
 • Návrh betonové konstrukce hudebního pavilonu v Poděbradech 

  Juda, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí zastřešením pódia v lázeňském parku v Poděbradech. Tato konstrukce je provedena ve dvou variantách návrhu. V každé variantě Jsou stanoveny zatížení na konstrukci a vnitřní síly působící ...
 • Návrh ŽB konstrukcí dle EC 2 a ACI 318 

  Tesárková, Václava
  Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle aktuálně platné normy ČSN EN 1992-1-1 (EC 2) ve srovnání s posouzením dle amerického standardu ACI 318-08. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na ...
 • Pětipodlažní železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Večeřa, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Jde o novostavbu, která je umístěná v městě Brně. Stavba je řešena jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem. Stavba má pět nadzemních podlaží. ...
 • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

  Vaněčková, Adéla
  Cílem bakalářské práce je návrh prvků rámu monolitické železobetonové rámové konstrukce parkovacího domu. Projekt řeší návrh typického podlaží konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem, jenž se skládá z příčlí ...
 • Železobetonová nosná konstrukce objektu patrových garáží 

  Klajba, Daniel
  Cílem bakalářské práce je návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce typického podlaží objektu patrových garáží. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem sestávajícího z příčlí, na kterých jsou uloženy trámy a ...