Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů 

  Zdráhala, Radim
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího ...
 • Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění 

  Švec, Michal
  Tato práce srovnává silové zatížení dvou vyměnitelných břitových destiček při frézování. Je rozdělena na dvě části – rešerši a experiment. Rešerše rozebírá silové zatížení, možnosti jeho měření, frézy a vyměnitelné břitové ...
 • Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch 

  Slaný, Martin
  Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení moderních obráběcích nástrojů, zejména pak nástrojů pro dokončovací operace, u kterých je hodnocen vliv pasivních silových složek na obráběcí proces. Práce se bude podrobně zaobírat ...
 • Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí 

  Beneš, Ondřej
  Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky ...