Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu 

    Blažek, Jan
    Obsahem diplomové práce je návrh základové desky a železobetonových stěn podzemní části administrativního objektu s ohledem na mezní stav šířky trhlin. Je řešeno provedení styků jednotlivých částí konstrukce proti pronikání ...
  • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

    Ruber, Lukáš
    Obsahem diplomové práce je návrh konstrukcí podzemních částí objektu. Součástí práce je provést porovnání alternativních návrhů a následné zhodnocení interakce horní stavby s podložím a pilotovým založením. Pro vybranou ...