Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení kurzového rizika v strojírenském podniku 

    Pindur, Přemysl
    Diplomová práce se primárně zabývá řízením kurzového rizikem ve strojírenském podniku Šroubárna Kyjov spol. s r.o. Cílem práce bylo vyhodnotit současnou situaci v podniku pomocí vybraných prvků finanční analýzy a provedením ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Holík, Dóra
    Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. v letech 2003 až 2015 za pomoci zvolených metod a ukazatelů ekonomické a finanční analýzy. Získaná data jsou pro lepší ...