Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie rozvoje podniku 

    Konopková, Jiřina
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje strategie společnosti Pharma Future s.r.o. Konkrétně jde o rozšíření působnosti na zahraniční trh. V práci se analyzují vnitřní i vnější stránky společnosti, její okolí působící ...